Opetussuunnitelma

Arctic Beauty Schoolin opetussuunnitelma koostuu tutkinnon osista, jotka perustuvat valtakunnalliseen Opetushallituksen Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon muodostumiseen. Arctic Beauty Schoolissa voi opiskella hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon ihon hoidon osaamisalan, jonka tutkintonimike on kosmetologi tai hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisalan, jonka tutkintonimike on kosmetiikkaneuvoja. (Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto - ePerusteet (opintopolku.fi)

Arctic Beauty Schoolin opetukseen kuuluun osaamisalan ammatillisten tutkinnon osien valmistava koulutus, yhteensä 145 osp.

Opetuksessa toteutetaan kokemuksellista oppimiskäsitystä, mikä on mahdollista toteuttaa, sillä oppimisympäristö on hyvin työelämälähtöinen ja aito, monipuolisia kauneudenhoitopalveluita tuottava Aurora Spa -hoitola.

Opiskelu kestää noin 12-18 kk, mikä mahdollistaa opiskelijoiden henkilökohtaisen oppimispolun ja aikataulun. Opiskeluaikaan vaikuttaa opiskelijan aikaisempi osaaminen, joka on hankittu joko työelämässä tai aiemmin suoritettuina opintoina.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aikaisempi osaaminen, tavoitteet, elämäntilanne sekä muut mahdollisesti opiskeluun liittyvä asiat. Arctic Beauty Schoolissa voit opiskella koko kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan osaamiseen valmistavan koulutuksen ammatilliset tutkinnon osat. Koulutus sopii hyvin alavaihtajalle, täydennyskoulutukseksi tai sinulle, joka olet pitkään haaveillut ammatista kauneudenhoidon parissa ja nyt olisi oikea aika tehdä haaveista totta.

Arctic Beauty Schoolin opetukseen kuuluu joko ihon hoidon osaamisalan tai hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisalan (yht. 145 osp) pakolliset tutkinnon osat:

Ihon hoidon osaamisalan pakolliset osat:

 • Jalka- ja käsihoitopalvelut (20 osp)
 • Kasvohoitopalvelut (35 osp)
 • Myyntityö- ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla (15 osp)

Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisalan pakolliset osat:

 • Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut (25 osp)
 • Myyntityö- ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla (15 osp)

sekä molempien osaamisalojen valinnaiset tutkinnon osat:

 • Ehostuspalvelut (15 osp)
 • Vartalohoitopalvelut (20 osp)
 • Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp)
 • Kauneudenhoitopalvelut moniammatillisessa yhteistyössä (15 osp)
 • Kylpylähoitopalvelut (15 osp)
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)
 • Yrityksessä toimiminen (15 osp)

Valinnaiseksi voi valita myös toisen osaamisalan pakollisen osan:

 • Jalka- ja käsihoitopalvelut (20 osp)
 • Kasvohoitopalvelut (35 osp)
 • Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut (25 osp)

Opintokokonaisuuksien sisältöihin voit tutustua tarkemmin Opetushallituksen linkistä Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto – ePerusteet (opintopolku.fi).

Millaista opiskeleminen ja oppimaan ohjaaminen Arctic Beauty Schoolissa on?

(Oppimiskäsityksemme)

Arctic Beauty School on erinomainen oppimisympäristö toteuttaa kokemuksellisen oppimisen mallia. Tämän oppimiskäsityksen mukaan oppiminen nähdään kehämäisinä sykleinä, oppimistapahtuma on jatkuvasti kehittyvä ja syvenevä prosessi. Meillä tämä oppimisprosessi kestää 12-18 kk riippuen aikaisemmasta osaamisestasi ja tavoitteistasi.

Välitön omakohtainen kokemus luo perustan oppimiselle. Tästä syystä Arctic Beauty Schoolissa lähdetään liikkeelle juuri sinun omakohtaisista kokemuksistasi. Ammatillisten taitojen opettelu aloitetaan heti käytännössä tekemällä hoitopalveluja toisille opiskelijoille. Opiskelija saa sekä hoidon tekijän kokemuksen ja asiakkaan kokemuksen.

Opiskelijat reflektoivat omia kokemuksiaan. Reflektointiin liittyy se, että käsiteltävää asiaa on syvennetty opiskelemalla aiheeseen liittyvää taustateoriaa, ihon anatomiaa, fysiologiaa, sitä, miten ihoon voi vaikuttaa, erilaisia työssä käytettäviä tuotteita, välineitä ja menetelmiä. Käsiteltävän ilmiön havainnointi ja pohtiminen yhdessä opiskelijoiden kanssa on tärkeä vaihe, kun pyritään tietoiseen ymmärtämiseen. Osaavien ohjaajien rooli reflektointivaiheessa on erityisen merkityksekäs. Reflektointivaiheessa omat näkemykset avartuvat muiden erilaisten kokemusten ja tulkintojen avulla.

Omakohtainen kokemus on kokemuksellisen oppimisen lähtökohta ja oleellinen osa, mutta pelkkä kokeminen ei sinänsä vielä takaa oppimista. Tärkeää on ”tutkittavan” ilmiön havainnointi ja sen tietoinen pohtiminen sekä ilmiön ymmärtäminen ja käsitteellistäminen sopivan teorian tai mallin avulla. Myös aktiivisen toiminnan vaihe on oleellinen osa kokemuksellista oppimista. Arctic Beauty Schoolissa aktiivisen toiminnan vaihe toteutuu erinomaisesti koko opiskelun ajan omassa opetushoitolassamme sekä osaamisen karttuessa Aurora Spa hyvinvointikeskuksessa.

Aktiivisen ja kokeilevan toiminnan vaiheen tarkoitus on testata malleja sekä kokemuksista, pohdinnoista ja teorioista tehtyjä päätelmiä käytännössä ja saada niistä jatkuvaa, kannustavaa palautetta ohjaajilta ja opettajalta. Juuri työssäoppiminen korostuu Arctic Beauty Schoolissa, sillä työpaikalla tapahtuva oppiminen on koko ajan läsnä kaikessa opetuksessa, koska opiskeleminen tapahtuu aidossa työelämäympäristössä.

Kokemuksellisen oppimisen rinnalla käytämme myös tiimioppimisen mallia, johon liittyy olennaisesti dialogi eli tiimiläisten, opiskelijoiden vuorovaikutteinen keskustelu, jota opettaja, valmentaja ohjaa. Dialogia höystetään projekteilla, joita tiimiläiset toteuttavat Aurora Spassa tai sen verkostoille. Tarkoitus on rakentaa uudenlaisia oppimisen polkuja työelämän ja oppimisen yhteistyössä. Yleisten työelämäntaitojen, erityisesti vuorovaikutuksen, tiedonhankinnan ja oppimaan oppimisen taidot korostuvat.

Arctic Beauty School sekä siihen olennaisesti ja tiiviisti liittyvä Aurora Spa -hoitolaympäristö tarjoavat monipuolisen oppimisympäristön. Opiskelijat ovat alusta asti läsnä ja osallistuvat osaamisen karttuessa Aurora Span asiakaspalveluun ja hoitopalveluiden tuottamiseen, osaamisen kehittymisen myötä yhä vaativampien ja monipuolisempien hoitopalveluiden tuottamiseen. Aurora Span hoitovalikoima ja asiakkuudet ovat varsin monipuolisia. Asiakkaat ovat paitsi paikallisia ja suomalaisia matkailijoita, myös kansainvälisiä, laadukkaaseen palveluun tottuneita asiakkaita sekä suomalaisia yritysasiakkaita.

Valmennuksessamme opit joka päivä jotain uutta, teet oivalluksia ihonhoidosta ja asiakaspalvelusta. Luomme oppimisympäristöjä, mahdollistamme oppimisesi ja kehittymisesi huippuosaajaksi.

Opiskelun toteutussuunnitelma

Arctic Beauty Schoolin opetuksessa ja valmennuksessa noudatetaan Opetushallituksen ePerusteissa (https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855076/reformi/tutkinnonosat) mainittua ammattitaitovaatimusten saavuttamista ja osaamisen tasoa. Opiskelijoille annetaan jatkuvaa ohjausta ja palautetta osaamisestaan. Opetuksessa ja ohjauksessa keskeistä on osaamisperustaisuus ja ammattitaitovaatimusten saavuttaminen mahdollisimman hyvällä tasolla.

Henkilökohtainen koulutuksemme takaa sinulle laajan ammattiosaamisen kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan työhön ja yrittäjyyteen.
Jokaiselle oppilaalle suunnitellaan yksilöllinen opinto-ohjelma. Oppiminen tapahtuu teorian ja kädentaitojen kautta henkilökohtaisessa ohjauksessa hoitolassamme. Kansainvälisessä ympäristössämme opit eri kulttuureista sekä pääset vahvistamaan kielitaitoasi. Meiltä valmistuttuasi sinulla on vahva tietopohja ja osaaminen kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan työstä, yrittäjänä toimimisesta sekä yrittäjyydestä sekä ennen kaikkea kokemuksellinen osaaminen kosmetologin työstä korkeatasoisessa, aidossa hoitolaympäristössä.

Arctic Beauty Schoolissa opetusta ja ohjausta annetaan koko opiskelun ajan. Opiskelija ohjataan itsearviointiin ja oman toiminnan reflektointiin. Arviointi ja palautteenanto on osaamisperustaista. ja ehdottomasti kannustavaa.

Oppimisympäristö on erittäin työelämälähtöinen; koulun yhteydessä toimiva Aurora Spa –kauneushoitola ja siellä työssäoppiminen mahdollistaa sen. Hoitolan palveluvalikoima on hyvin monipuolinen ja se mahdollistaa opiskelijoiden työssäoppimisen jo heti opiskelun alusta lähtien säilyttäen kuitenkin haasteita ja korkean vaatimustason edistyneemmälle osaamiselle opintojen loppuun asti.

Koska Aurora Spa ja Arctic Beauty School toimivat Saariselällä, jossa on paljon matkailijoita, on toiminta varsin sesonkiluonteista. Tämä on otettu toteutussuunnitelmassa huomioon niin, että uusia taitoja opiskellaan hiljaisempina kuukausina, mikä mahdollistaa sen, että olet valmis tekemään hoitoja aidoille asiakkaille kiireisimpinä sesonkeina. Seuraavana hiljaisena sesonkina opiskellaan taas uutta ja syvennetään vanhaa osaamista, jolloin kiireisenä sesonkina voidaan palvella asiakkaista yhä monipuolisemmin. Aluksi työskennellään ohjatusti ja myöhemmin yhä itsenäisemmin, kuitenkin niin, että ohjausta ja apua on aina saatavilla.
Opiskelijoita voidaan ottaa opiskelemaan jatkuvan haun periaatteen mukaisesti. Aloitusajankohdat ovat vuoden hiljaisimpia sesonkeja, jolloin uusien opiskelijoiden opintojen aloittaminen, orientoituminen ja uusien taitojen harjoitteleminen on ajankohdallisesti sopivinta.

Opetushenkilöstö koostuu ammatillisesta opettajasta, jolla on myös ammatillisen opinto-ohjaajan pätevyys sekä kauneudenhoitoalan ammattilaisista, joilla on kosmetologin ja hierojan pätevyys sekä vahva liiketoimintaosaaminen ja monen vuoden yrittäjäkokemus.

Tutkinnon muodostuminen ja näyttöjen suorittaminen valmistavan koulutuksen jälkeen

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi hyvä tuotetuntemus sekä työ- ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ovat osaamisen ydintä. Tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaisen perusosaamisen lisäksi osaamisalan mukainen erikoistuneempi osaaminen. Kosmetiikkaneuvojat osaavat ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä tuotteiden käytössä. Kosmetologeilla on ammattitaito tehdä asiakkaille kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä opastaa asiakkaita ihon itsehoidossa ja tuotteiden käytössä.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista, YTO (35 osp). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osp.

Arctic Beauty Schoolissa voit opiskella hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon ihon hoidon osaamisalan tai hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisalan ammatilliset tutkinnon osat. Ihon hoidon osaamisalaan sisältyy ammatillisia tutkinnon osia: kolme pakollista tutkinnon osaa sekä valinnaiset tutkinnon osat (yht. 145 osp). Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisalaan sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa sekä valinnaiset tutkinnon osat (yht. 145 osp). Lisäksi tutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia (YTO) (35 osp), joita Arctic Beauty Schoolissa ei opeteta. Näitä opintoja opiskelija on voinut opiskella aikaisemmissa opinnoissaan tai hankkia osaamista työelämässä.

Valmistavan koulutuksen päätteeksi opiskelija voi hakeutua suorittamaan näyttötutkinnon toiseen oppilaitokseen, jolla on Opetushallituksen näyttöjen järjestämislupa. Yhteistyössä tällaisen oppilaitoksen kanssa Arctic Beauty Schoolin opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto ja osoittaa ammattitaitonsa näytössä. Teemme tiivistä yhteistyötä näyttöjä järjestävien oppilaitosten kanssa näyttöihin liittyen. Opinto-ohjaajamme ohjaa sinua kaikissa näyttöihin liittyvissä pienemmissäkin asioissa henkilökohtaisesti.

Miten koulutukseen haetaan?

Voit hakea meille opiskelemaan milloin tahansa. Opiskelijoita voidaan ottaa opiskelemaan jatkuvan haun periaatteen mukaisesti.

Lue lisää täältä